• +37126888111
  • pasts@addlegal.lv

Ģimene un mantojums

LAULĀTO MANTISKĀS ATTIECĪBAS
konsultācijas laulības šķiršana un ar to saistītos jautājumos, pārstāvība tiesā

KOPĪPAŠUMS
kopīpašuma lietošanas kārtība, kopīpašuma sadale

NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS
juridiskā izpēte, nekustamā īpašuma pārdošana, pirkšana, līgumu izstrāde

MANTOJUMS
mantojuma līguma izstrāde, konsultēšana mantojuma pieņemšanā un dalīšanā, neatraidāmo mantinieku aizsardzība, pārstāvība tiesā mantojuma lietās