• +37126888111
  • pasts@addlegal.lv

Krīžu vadība

JURIDISKĀ IZPĒTE
iespējamās krīzes situācijas identificēšana

STRATĒĢISKS RISINĀJUMS
konsultēšana, atbilstība normatīvajiem aktiem

SARUNU VEŠANA sadarbībā ar finanšu, grāmatvedības un sabiedrisko attiecību speciālistiem
vadlīniju izstrāde komunikācijai ar biznesa partneriem, klientiem un darbiniekiem