• +37126888111
  • pasts@addlegal.lv

Komercdarbība

LĪGUMI
pakalpojumu (uzņēmumu) līgumi, būvniecības līgumi, piegādes līgumi, pirkuma līgumi, nomas līgumi, aizņēmuma līgumi, hipotēkas un komercķīlas līgumi, kopīpašuma lietošanas līgumi, dzīvojamo māju pārvaldīšanas līgumi, mantojuma līgumi, dāvinājuma līgumi

IZPĒTES UN ATZINUMI
kapitālsabiedrības, uzņēmuma vai nekustamā īpašuma juridiskā izpēte

DOKUMENTI KOMERCREĢISTRAM
komersanta dibināšana, izmaiņas, reorganizācija, likvidācija, darbības apturēšana

DATU AIZSARDZĪBA
datu aizsardzības pārkāpumu risku novērtēšana, preventīvu pasākumu piemērošana, uzņēmuma projektu atbilstību normatīvajam regulējumam, rekomendācijas pārrobežu darījumos

NOZIEDZĪGI IEGŪTU LĪDZEKĻU LEGALIZĀCIJAS RISKU NOVĒRŠANAS PROCEDŪRAS (AML)
AML procedūru pilnveidošana, risku vadīšana, uzraudzība un kontroles pasākumu veidošana, konsultācijas AML kontroles sistēmas uzlabošanai