• +37126888111
  • pasts@addlegal.lv

Ziņas

Kapitāldaļas laulāto kopmantā

Ar Senāta spriedumu lietā SKC‑[C]/2021 ir mainīts skatpunkts uz kapitāldaļu iekļaušanu, nosakot laulāto kopmantas sastāvu un dalāmo vērtību. Konstatējot, ka kapitāldaļas ir iegūtas laulības laikā par abu laulāto kopīgiem līdzekļiem, šī manta ir jāietver laulāto kopīgās mantas sastāvā turklāt ar ...
Lasīt vairāk

Ekonomisko lietu tiesas kompetences un darbība

Ar šī gada 31. martu darbību sākusi jaunizveidotā Ekonomisko lietu tiesa. Tā ir specializēta tiesa, kas izveidota ar mērķi veikt ātru, kvalitatīvu un efektīvu noteiktu kategoriju civillietu un krimināllietu izskatīšanu. Ekonomisko lietu tiesas kompetences definētas, analizējot jomas, kas prasa tūlītēju ...
Lasīt vairāk

Izvēlēti tiesneša amata kandidāti Ekonomisko lietu tiesai

Noslēgusies Ekonomisko lietu tiesas tiesneša amata kandidātu atlase, un izraudzīti 10 kandidāti no 95, kas bija pieteikušies izsludinātajā konkursā. Apstiprināšanai Saeimā tālāk izvirzīti deviņi kandidāti. Pēc iecelšanas tiesneša amatā Ekonomisko lietu tiesas jaunie tiesneši tiks iesaistīti mācību procesā, kas palīdzēs ...
Lasīt vairāk

Ekonomisko lietu tiesas izveide Latvijā

Plānots, ka 2021. gada 1. janvārī darbu Latvijā sāks Ekonomisko lietu tiesa, kuras kompetencē būs komercstrīdi un krimināllietas par sevišķi smagiem un smagiem noziegumiem, kas rada būtisku kaitējumu uzņēmējdarbības videi un tautsaimniecības attīstībai. Kā skaidrots 2019. gada 22. augusta konceptuālajā ...
Lasīt vairāk

Ārkārtējās situācijas izsludināšana Latvijā

Saskaņā ar 2020. gada 6. novembra Ministru kabineta rīkojumu Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” visā Latvijas teritorijā atkārtoti ir izsludināta ārkārtējā situācija no 2020. gada 9. novembra līdz 2020. gada 6. decembrim. Ar rīkojumu ieviesti jauni cilvēku pulcēšanās ierobežojumi, ...
Lasīt vairāk