• +37126888111
  • pasts@addlegal.lv

Strīdu risināšana

PĀRSTĀVĪBA TIESĀS
civilprocess, administratīvais process

PĀRSTĀVĪBA VALSTS UN PAŠVALDĪBU IESTĀDĒS
konsultēšana, dokumentu sagatavošana, dalība sēdēs, sarunu vešana

MEDIĀCIJA
mediācijas process ģimenes tiesību lietās, starp komersantiem