Šā gada 12. novembrī Satversmes tiesa pasludināja nolēmumu lietā par tiesību normu, kas ierobežo bērna bioloģiskās mātes partneres tiesības uz atvaļinājumu pēc bērna piedzimšanas, un tās neatbilstību Satvermē noteiktajam.

Apstrīdētā norma ir Darba likuma 155. panta pirmā daļa , kur noteikts, ka “bērna tēvam ir tiesības uz 10 kalendāra dienas ilgu atvaļinājumu”, ko bērna bioloģiskās mātes partnere (pieteikuma iesniedzēja) uzskata par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 110.panta pirmajam teikumam, kurā noteikts, ka “valsts aizsargā un atbalsta laulību — savienību starp vīrieti un sievieti, ģimeni, vecāku un bērna tiesības”.

12. novembrī notikušajā sēdē Satvermes tiesa atzina apstrīdētās normas neatbilstību Satversmē noteiktajam, “, ciktāl tā neparedz aizsardzību un atbalstu bērna mātes partnerei sakarā ar bērna piedzimšanu”, un spēkā neesošu no 2020. gada 1. jūnija. Un attiecībā uz pieteikuma iesniedzēju Satversmes atzinums ir saistošs no pamattiesību aizskāruma rašanās brīža.