“Advokāte Baiba Abzalona vienmēr izcēlās ar ļoti analītisku, loģisku un juridiski pamatotu viedokli, juridiskās rekomendācijas nekad nav bijušas pamatotas tikai ar normatīvajiem aktiem un iespējamajiem tiesvedības procesiem, bet ir ņemti vērā arī biznesa aspekti.”

SIA Immostate Management