“Rekomendējam advokātu biroju ADD Legal kā profesionālu, pieredzējušu un drošu juridisko pakalpojumu sniedzēju. Pieredze ar advokātu biroju ADD Legal ir bijusi vairāk balstīta uz nekustamo īpašumu darījumu strukturēšanu un dokumentācijas izstrādi, AML procedūru vadību un pārrunu vešanu ar nekustamā īpašuma darījumā iesaistītajām pusēm. Advokātu biroja sniegtie pakalpojumi vienmēr bijuši kvalitatīvi, operatīvi un ļoti racionāli izpildīti.”

SIA Good Property